#
#

2014 Mezunları

Alican

Alican ÇELİK
Yaş/Age: 24
Dijital Gönüllüler / Digital Volunteers

Giderek dijitalleşen dünyada, toplumdaki sorunların algılanmasında sinir ucu görevi gören sivil toplum kuruluşlarının geride kalmadığı, dijital ağları daha etkili kullanabildiği ve belirlediği sorunlar hakkında kapsamlı farkındalıklar yaratabildiği bir dünyayı hayal ettiğim için sosyal girişimciyim.

Ülkemizde sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin çoğu 40 yaşın üstünde ve bu kesimin büyük çoğunluğu dijital ağları tkili kullanamıyor. “Y Kuşağı” gençleri olarak biz ise, dijital dünyanın içinde doğduk ve bu alanda oldukça etkiliyiz. İşte bu noktada, toplumdaki sorunların çözümünde en önemli araçlardan birisi olan sivil toplum kuruluşlarının dijitalleşme kapasitesini artırabilmek üzere eğitimler düzenlemek ana amacımız. Bu sayede, ülkemizde örgütlenme kapasitesinin artacağına, demokrasinin daha fazla yerleşeceğine, sürdürülebilir kalkınma bilincinin oturacağına inancımız tam.
Bunun için, “Dijital Gönüllüyüz!”

 

Beybin

Beybin ESEN
Yaş/Age: 26
Evimi Tut / Rent My House

İnternet ve teknoloji, son iki yılda özellikle genç neslin kolektif bilincini, örgütlenme güdüsünü harekete geçirdi. Biz en küçüğünden en büyüğüne bütün sorunlarımızı internette aynı şeyi hisseden, aynı şekilde düşünen, hiç tanımadığımız insanlarla bir araya gelerek çözebileceğimizin farkında olan bir nesil haline geldik. Biz, kolektif bilincin, kocaman bir emlak piyasasını sarsabilme ihtimalini sevdik.

Evimi Tut, evinden çıkan kiracılarla ev arayanları buluşturan, kullanıcılarının emlakçıya komisyon vermeden ve bir evin gerçek deneyimini bilerek yeni evini kiralamasını sağlayan sosyal bir girişim. Özellikle öğrencilerin ve genç çalışanların ev tutma süreçlerinde onlara fayda sağlamak üzere çıktığımız bu yolda, Vestel, D-Smart, Pizza Hut, Evmanya gibi birbirinden güzel 16 markayı yanımıza destekçi alarak, bu markaların kullanıcılarımıza yeni evleri için hediyeler ve indirimler vermesini sağladık. 2015 yılı itibarıyla herkesin yararlanabileceği, ilk kira ve depozitonun internet üzerinden taksitlendirilmesini sağlayan bir ödeme sistemini hayata geçirerek kullanıcılarımıza yeni ev tutma sürecinde kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz. Evimi Tut’un büyümesini heyecanla izliyor ve kolektif bilincin gelişimini görmekten mutluluk duyuyoruz.

 

Emre

Emre DANACI
Yaş/Age: 28
Yuvarla.org

İnsanların bağış yapma alışkanlıklarını değiştirip geliştirmek için çıktığımız bu serüvende bir kültürü değiştirmeye ve sivil
toplum kuruluşlarına azami fayda sağlamaya çalışırken, sistemin sürdürülebilirliği için kullandığımız modern internet girişimi metodolojileri ile ben ve ortağım Erdi Yerebasmaz birer sosyal girişimciyiz.

Yuvarla, eskiden görmeye alışık olduğumuz bağış kumbaralarını dijital ekonomiye uygun hale getiren bir sosyal girişimdir. Yuvarla ile online alışverişlerinizin küsuratını yukarıya yuvarlayarak doğrudan seçtiğiniz sivil toplum kuruluşlarına zahmetsizce destek olabilirsiniz. Yuvarla, e-ticaret sektörünün sahip olduğu büyük ve giderek artan kullanıcı trafiğini iyi bir amaç için kullanarak, birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının daha fazla insana dokunmasını sağlar. Daha önce hiçbir sivil toplum kuruluşuna bağış yapmamış insanlara bile bu deneyimi kolayca yaşatır. Yani ilk adımı attırır. Yuvarla sosyal girişimi, birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşlarının her ay yüz binlerce insana dokunabilmesini ve on binlerce TL kaynak yaratabilmesini sağlamaktadır.

 

Emre

Emre GÜNDOĞDU
Yaş/Age: 29
Herkes İçin Mimarlık Derneği / Architecture for All

Mimarlığın hem yeni yapılanma biçimleri hem de yeni üretim yöntemleri ile sosyal sorunlar karşısında sorumluluk alması gerektiğini savunan bir dernek kurduk. Benimle beraber derneğe katılan her üye, sosyal sorunlar karşısında yaratıcı inisiyatifler aldığı için sosyal girişimcidir.

Herkes İçin Mimarlık Derneği (2011, İstanbul), farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı artırmak ve çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur. Dernek, çalıştığı coğrafyalarda var olan mimari ve sosyal potansiyelleri günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde değerlendirmeyi hedeflemektedir. Kentsel ve kırsal alanlarda, projelerin tasarım planlama ve inşaat süreçlerinde eksikliği hissedilen katılımcı mekanizmaları teşvik ederek, toplum içinde mimarlık bilincinin artırılmasını sağlamak istemektedir.

 

Gokce

Gökçe GÜLCÜLER
Yaş/Age: 22
Ustamdan

Toplumda yanlış giden birşeyler olduğunu düşündüğümde değiştirmek icin harekete geçiyorum. İnsanların yaşadıkları yerlere farklı bir gözle bakmasını sağlayıp, kendi kültürümüzün ve değerlerimizin öneminin anlaşılmasına çabalıyorum. İşte tam olarak bu nedenle, insanların farkındalıklarını artırdığım için kendimi sosyal girişimci olarak görüyorum.

Ustamdan, Anadolu’da kaybolmaya yüz tutmuş, yüzyıllardır süregelen zanaatları canlandırmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile tasarlanmış bir e-ticaret sitesidir. Ustamdan.com, markalaşmanın etkisiyle oluşan yerel pazardaki küçülme sorununun çözülmesi, yerli ürün tanıtımının yapılması, yerli ürünün popüler hale getirilmesi ve değerinin artırılması amacıyla kurulmuştur. Biz, ustamdan ekibi olarak, ustalarımız için ortak bir platform yaratıyor, el sanatlarının, ustaların, gezdiğimiz toprakların hikayelerini ve tarihini insanlara sunuyoruz.

 

Merve

Merve Akdağ ÖNER
Yaş/Age: 29
Şehrine Ses Ver / Give Out a Sound for Your City

Şehrine Ses Ver, yaşanabilir kentlere ve üretken bir topluma ulaşma yolunda çalışmalar yapar. “Tasarım”ı, toplumsal bir
dönüşüm ve farkındalık aracı olarak görür. Disiplinlerarası ve yaratıcı bir ortamda, ortak akılla oluşan ürünler tasarlayarak kentin yaşama alanlarına uygulanmasını sağlayan bir sosyal girişimdir.

Şehrine Ses Ver, kentlerin ve toplumların evrilerek güncel ihtiyaçları yakalamaları doğrultusunda; yerel karakteristikleri keşfedip yaşatmayı; toplumsal iletişimi ve farkındalığı artırmayı; ortak dil ve ortak akıl yürüterek çözüme ulaşmayı önemser. Bu doğrultuda, çeşitli disiplinlerden istekli insanları bir araya getirir, yaratıcı bir ortam hazırlar ve paydaşlarla bir ağ kurar. Kent, içinde yaşayanlarla birlikte canlı bir sistem oluşturur. Hedefimiz, kentin temelini oluşturan “karşılıklı konuşma” ve “üretim” kavramlarını, yenilikçi tasarım ile birleştirerek disiplinlerarası düzeyde ve yerel bağlarla işleyebilmektir.

 

Merve

Merve SARISAKAL
Yaş/Age: 26
Yeni Nesil Su Tasarrufu Cihazı / New Generation Water Saving Apparatus

Küresel ısınmanın her geçen gün arttığı ve su kaynaklarının azaldığı günümüzde, dünyamız için birşey yapabilmek, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir bir girişim ile sadece insanlığa değil içinde yaşadığımız gezegene de bir fayda sağlamak ve bu istikamette bir adım atabilmek beni sosyal girişimci yapar.

Doğal kalkınma, su tasarrufu ve çevre bilinci girişimimizin asıl hedefleridir. Proje, musluktan sıcak suyun akmasının tercih edildiği durumlarda, ısıtıcı ile musluk arasında kalan soğuk suyun musluktan akmasını engellemek, böylece suyun boşa akmasını önlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu, banyo ve mutfaklarda oldukça sık karşılaşılan bir sorundur. Susuzluk sorununa yönelik çözüm geliştirme konusunda bir adım da biz atarak yüzde 20’ye varan su tasarrufu sağlıyoruz. Tescilli bir proje olan girişimimizde tamamıyla yeşil teknoloji kullanılmıştır.

 

Mustafa

Mustafa Emre SELEK
Yaş/Age: 24
Volumeteer.org

Volumeteer.org, dünya üzerinde 100’den fazla ülkede 1000’den fazla STK ile milyonlarca gönüllüyü bir araya getiren online platformdur. Yaşıtlarımıza, geleceğin sahiplerine çok az miktarlarda harcama yaptırarak yurt dışına gönderip dünyayı tanımalarına fırsat verebilecek bir proje üretebiliyorsak, biz sosyal girişimciyiz.

Volumeteer.org, 18 yaş üstü tüm bireylere dilediği yerde, dilediği alanda, dilediği zamanda, dilediği kadar gönüllü olmayı sağlayan bir sosyal girişim projesidir. Girişimimiz, toplumsal duyarlılığın, gönüllülüğün ve paylaşım ekonomisinin geliştirilmesini, yardımlaşmayı, farklı kültürleri tanımayı, empati ve hoşgörüyü, dil becerilerinin gelişmesini; gençliği dünyayı tanıma, rekabet edebilme ve entegre olma gibi alanlarda geliştirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı özüne koymaktadır. Volumeteer.org, 2013-2014 yıllarında 45 gönüllüsünü yurt dışına göndererek haftada 900 saat gönüllü çalışma süresi sağlamış ve paylaşım ekonomisine yaklaşık 6.750 avro katkıda bulunmuştur.

 

Tugay

Tugay TUNA
Yaş/Age: 18
Yazılım Kulübü / Software Club

Yazılım geliştirme hedefiyle çıktığım yolda karşılaştığım zorlukları tespit ederek, benim gibi öğrencilerin bu sorunlarla karşılaşmasını önlemek amacıyla Türkiye’de bir ilk olan liseler düzeyinde Yazılım Kulübü’nü kurduğum için sosyal girişimciyim.

Yazılım Kulübü, lise öğrencilerinin kod okur-yazar olmalarını hedefleyen sosyal girişimdir. Pek çok ülkede ilkokul seviyesine inmiş durumda olan programlama eğitimleri ülkemizde üniversite seviyesinden aşağı inememiştir. Kendi sorun ve ihtiyaçlarımdan yola çıkarak kurduğum Yazılım Kulübü içerisinde, proje paydaşlarım ile beraber özverili bir şekilde programlamayı öğreniyoruz. İkinci senesinde 8 farklı okulda 200 öğrencisi olan Yazılım Kulübü’nün %50’sinin kızlardan oluşması sektördeki önyargıları kırmayı hedefliyor.

 

Volkan

Volkan HATUNOĞLU
Yaş/Age: 29
Paralimpik Yelken / Paralympic Sailing

Mevcut düzen içerisinde yaşanan bir problemi tespit ettiğim, bu probleme yenilikçi bir çözüm bulduğum ve çözümü sürdürülebilir bir modele oturttuğum için kendimi bir sosyal girişimci olarak görüyorum.

Projemiz, bedensel engelli bireylerin temel yelken eğitim kurslarını başarıyla tamamlamalarını amaçlamaktadır. Proje, dezavantajlı bireylerin yaşam kalitelerinin çok yönlü yelken sporu aracılığıyla iyileştirilmesini ve onların özgüveni yüksek, sosyal uyum yetenekleri gelişmiş, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak gelişmelerine katkı sağlamayı, dezavantajlarını avantaja çevirmeyi amaçlamaktadır. Uygulanabilir eğitim müfredatı ve sürdürülebilir yapısı ile rol model teşkil eden “Paralimpik Yelken” projesi, teknik olarak yelkenli tekne atıp-çekme ve barındırma olanağı bulunan tüm yelken kulüplerinde uygulanabilir, farklı coğrafyalarda yinelenebilir. “Bedensel engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek devletin olduğu kadar toplumun da görevidir.”


İçinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için bu yıl altıncısı düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için başvurular başladı. 18-29 yaş arasında olan ve Türkiye’de yaşayan tüm gençlere açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 23 Eylül!
Devamı için tıklayınız...

Hemen başvurun