#
#

2013 Mezunları

 

enes_celik

ENES ÇELİK

Proje: Dededen Toruna Sözlü Tarih Mirası

Yaş: 28

Web Sitesi: www.solhantarihi.com

"Bingöl'ün Solhan ilçesinin geçmişine ait tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal âdet ve gelenekleri, bu değerlerle yaşamış kişilerden bizzat dinleyerek yazılı ve görsel olarak kaydediyoruz. Solhan'ın sözlü tarihine ait kaynaklar oluşturarak şimdiki nesilleri geçmişten haberdar ediyoruz."

Solhan'ın tarihiyle ilgili kaynakların bulunamaması nedeniyle, bugün geçmişine yabancı bir nesil yetiştiğini biliyoruz. Bu yüzden bizler, Solhan tarihini her yönüyle ele alıyor ve kapsamlı bir sözlü tarih çalışması yapıyoruz ve şimdiki nesiller ile önceki nesiller arasında köprü vazifesi görüyoruz. Yaptığımız çalışmaları video ve kitap gibi kaynaklar haline getiriyoruz. Böylece bu kaynaklardan faydalanacak kişiler, hem Türkiye tarihini birinci ağızdan öğrenme hem de gelecek nesillere aktarma şansına sahip olacaklar. 

 

ugur_kaya

UĞUR KAYA

Proje: Şiddetsiz Sanat

Yaş: 27

Web Sitesi:

"Ülkemizde aile içi şiddetin temelinde ataerkil bir toplumsal yapının olduğunu, yani şiddetin genellikle babadan geldiğini gördüm. Amacım, aile içi şiddeti heykeller ve seramik yaparak bir nebze azaltmak ve genç babaların ürettikleri ürünler ile gelir yaratmalarına aracılık etmek. İşte bu yüzden sosyal girişimciyim."

Diyarbakır’daki şiddetsiz sanat çalışmaları sırasında, özellikle aile içi şiddet vakalarında şiddeti yaratanın genellikle erkekler olduğunu gördüm ve bunun da temelinde işsizliğin yattığını fark ettim. Buradan yola çıkarak heykel ve seramik atölyesi kurdum ve ailedeki genç babalarla vazo, çömlek, güveçlik ve su testileri yapıp satmaya başladık. Bu süreçte aile bireylerine yönelttikleri şiddetin azaldığına, aile içi iletişimin güçlendiğine ve aileye destek oldukları için özsaygılarının arttığına şahit oldum. Sanatla deşarj olup psikolojik düzeyde rahatladıklarını, aynı zamanda ortaya çıkarttıkları eserlerle özgüvenlerinin beslendiğini anladım. Her eser tek bir hikayeyi temsil etmekle birlikte, o eserler babaların kendi tecrübelerini de canlandırıyor. Bu proje sayesinde, ekonomik gelişme ve şiddet gibi hassas konulara yerel çözümler bularak girişimimizi ileri götürmeye devam ediyoruz.

 

aysu_erdogdu

AYSU ERDOĞDU

Proje: Eşya Kütüphanesi

Yaş: 29

Web Sitesi: www.esyakutuphanesi.com

"Bir yandan toplumda ihtiyaç duyulan bir hizmeti, yazılım, tasarım, girişimcilik ve araştırma araçlarını kullanarak geliştiriyoruz. Diğer yandan şehirleşmeyle unutulan Anadolu'daki paylaşım kültürünü yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Gönülden gerçekleşmesini istediğim Eşya Kütüphanesi için mümkün olan tüm kaynakları bir araya getirmeye çalıştım. Bu nedenle kendimi bir sosyal girişimci olarak tanımlıyorum."

Eşya Kütüphanesi, ödünç alıp vermeyi kolaylaştıran bir platform ve paylaşım kültürü etrafında oluşturulmuş bir topluluk. Online platformumuz, ödünç vermek istediğiniz eşyaları listelemenize ve ihtiyacınız olan bir eşyanın çevrenizde kimde olduğunu bulmanıza yardımcı oluyor. Biz, eşyalara değil ilişkilere sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Eşyaların değerinin paylaştıkça arttığına ve paylaşım kültürünü yeniden hatırlayan insanların bu yolla zenginleştiğine inanıyoruz.

 

elvan_basari

ELVAN BAŞARI

Proje: Meraklı Merdane

Yaş: 27

Web Sitesi: www.meraklimerdane.com

"Fayda sunan bir sistem dahilinde dezavantajlı kadınların toplumdaki yerlerinin güçlenmesini ve daha bilinçli kadınlar sayesinde kendi ayakları üzerinde durabilen bir neslin yetişmesini amaçladığım için kendimi sosyal girişimci olarak görüyorum."

Sosyal girişim çalışmam olan "Meraklı Merdane" ile kadınlara sahip olmaları gereken, hatta birçoğunun da unuttuğu başarı duygusunu, özgüven ve toplumda saygı duyulma hissi ile beraber aşılamayı umuyor, çalışan kadın sayısının artmasına ve ekonomik açıdan özgür kadınların giderek çoğalmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Projemiz kapsamında dezavantajlı birçok kadını bir araya getirerek onlarla beraber butik pasta, cupcake ve kurabiye yapıp ürünlerimizi satıyoruz. Gelirini ise yine kadınlarla paylaşıyoruz. Sevgilerini de katarak lezzeti, kaliteli malzemesi, sınırsız tasarımı ve el emeği ile yaptıkları her pasta ve kurabiye onlar için umut oluyor. "Meraklı Merdane" aynı zamanda farklı bir alanda da yenilikçi bir bakış açısına sahip. Dünyaya diğer canlıların misari olarak geldiğimizi de unutmuyoruz. Çalışmalarımız sırasında birçok hayvanseverin de desteğiyle küçük dostlarımızın besin ihtiyaçlarını karşılayacak "Meraklı Merdane Köpek Bisküvileri"ni ürettik ve bir paket bisküvi ile iki köpeği mutlu etmenin yolunu bulduk.

 

enes_kaya

ENES KAYA

Proje: SineMASAL 'Sinema Artık Köylerde'

Yaş: 26

Web Sitesi: www.sinemasal.org

"SineMASAL, kırsalda yaşayan, sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan çocukların ve gençlerin hayata daha olumlu bakabilmelerini, iyi bir gelecek hayal etmelerini ve bunun için ulaşabilecekleri imkânların farkına varmalarını sağlamak için tasarladığımız bir sosyal girişimcilik projesidir."

"Sinema Artık Köylerde" sloganı ile yola çıktıgımız bu uğurda, bir filmin yaşattığı duyguların insanların bakış açılarını ve olaylarla başa çıkma yöntemlerini etkilediğini düşünerek sinemanın büyüsüne inanıyoruz. Proje süresince, farklı yerlerden ve kültürlerden ekibimize dahil olan gençler, aldıkları görevler doğrultusunda girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buluyorlar. Sosyal sorunlara birlikte çözüm üreterek oluşan diyalog ve kültürler arası iletişim ortamında farklılıkların ayrımcılık sebebi değil, aksine çeşitliliğin ve zenginliğin kaynağı olduğu bilinci kazanılıyor. 2013 yılında 7 binin üzerinde kişiyle temasa geçen projemiz, Avrupa'nın altı ülkesini Güneydoğu'nun altı ili ile buluşturmuştur. 2014 yılında önce Karadeniz Bölgesi'ni, sonraki yıllarda da gezici festival konsepti ile tüm Türkiye'yi dolaşmayı planlıyoruz. Projemize maddi kaynak sağlamak amacıyla kişi, kurum ve kuruluşlara profesyonel tanıtım ve reklam hizmeti sunuyoruz. Bu vesile ile projenin hem sürdürülebilirliğini sağlıyor hem de kurduğumuz yeni işbirlikleri ile kalitemizi arttırıyoruz.

 

yasar_temiz

YAŞAR TEMİZ

Proje: Köye Öğrenci Yardımı (K.Ö.Y.)

Yaş: 24

Web Sitesi: www.koyprojesi.com

"Biz bir hayal kurduk: Üniversite ile köy arasında bir köprü oluşturup köy halkına ek gelir getirebilecek faaliyetler ile kırsalda kalkınmayı amaçladık ve köprüyü sağlamlaştırdık. Köprünün sürdürülebilir olması için onu, kendini çeviren bir ekonomik modele oturttuğumuz için sosyal girişimciyiz."

K.Ö.Y. Projesi, Uludağ Üniversitesi'nin gönüllü öğrencilerinden oluşmuş kolektif bir yapı. Her pazar seçilen köye giderek köyde sağlık, bilim-sanat, sosyo-kültürel, eğitim, veteriner ve ziraat düzeyinde köyde gördüğü sorunları çözmeye çalışan bir proje. Köyden kente göçün çok olduğu günümüzde, bu soruna kendimizce bir çözüm geliştirdik: Köy halkına ek gelir ararken, kendimize de ek gelir yarattık. Köyde yaptığımız arıcılık yoluyla aldığımız baldan, çocukların gönüllü arkadaşlarımızla yaptığı kolonya, mum ve atık kağıttan yapılan yüzüklere kadar, hem köy halkının hem de projemizin para kazanmasını sağlıyoruz. Böylece projemizde sürdürülebilirlik sağlamış oluyoruz. Çocuklarımızla yapılan çalışmalarda onların değişimine bizzat şahit olmak bizi daha çok heveslendiriyor. Eğitimlerden aldıkları verim arttıkça biz de onların vizyonunun genişleyebilmesi için daha çok çaba harcıyoruz. Her biri farklı fakültelerde öğrenim gören arkadaşlarımız, ayda 35 ila 40 saat olan projede çalışma süreleri boyunca çalışmalar, eğitimler ve alınan sorumluluklar sayesinde kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Projemiz, her iki tarafa da kazanç sağlamış oluyor.


nur_findik

NUR FINDIK

Proje: İyilik İçin Tasarım

Yaş: 26

Web Sitesi: http://uxforgood.tumblr.com/

"İyi bir tasarımın baslangıç noktası iyi bir hikâyedir. Başımıza gelmeden ya da bir yerden duymadan farketmediğimiz ihtiyaç ve sorunları, hikâyesi olan kişiler aracılığıyla görünür kıldığımız ve gönüllü tasarımcılarla beraber bu sorunlara çözüm getiren ürün ve hizmetler geliştirdiğimiz için kendimizi sosyal girişimci olarak tanımlıyoruz."

Projemizin ilk adımı, “iyilik için tasarlıyoruz” sloganıyla gönüllü tasarımcılara ulaşmak ve onlara çağrıda bulunmaktı. Bu ilk aşamayı tamamladık ve bugüne kadar toplam 60 gönüllü tasarımcı, mühendis ve yazılımcı ile üç farklı atölye çalışması düzenledik. Şehir yaşamı ile ilgili sorunları ele alarak hep birlikte tartıştık, mahalle sakinleriyle konuşup hikâyeler topladık ve bu hikâyeleri tasarım çözümlerine dönüştürdük. İstanbul’da yaşayan farklı kesimlerin ihtiyaçlarını kendilerinden dinledik ve elimizdekileri, geliştirdiğimiz tasarım çözümlerini uygulanabilir projelere dönüştürebilecek kurumlara ilettik. Biz UX for Good projesiyle Türkiye’de henüz çok yaygın olmayan katılımcı tasarım anlayışını yaygınlaştırmak ve hepimizin hayatına dokunan sorunlara yaratıcı çözümler geliştirmek için kurumların, tasarımcıların ve gönüllü herkesin bir araya gelebileceği, beraber somut ürünler ve hizmetler geliştirebileceği bir platform oluşturmak istiyoruz.


oguzhan_canim

OĞUZHAN CANIM

Proje: Askıda Ne Var

Yaş: 26

Web Sitesi: www.askidanevar.com

"Toplumda yaşanan sıkıntıların merkezinde yer almasak dahi, sorunları fark edip bu sorunlara karşı sürdürülebilir çözümler üretmeye çalıştığımız için sosyal girişimciyiz."

Askidanevar.com üniversite öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebilmesi için tasarlanmış bir sosyal girişim çalışmasıdır. Eski bir Osmanlı geleneği olan “askıda” uygulamasından esinlenerek hazırladığımız bu çalışmada, sosyal sorumluluk sahibi kişi ve kurumlar üniversite öğrencilerine kolaylıkla yemek ısmarlayabiliyorlar. Projemiz, ailelerinin desteğiyle öğrenim hayatlarına devam eden öğrencilere destek olmak isteyen kişileri tek bir adreste toplarken, aynı zamanda farklı gelir gruplarındaki kişilerin birbirinden haberdar olmasını sağlıyor ve gelecek nesillere paylaşımcı bir karakter aşılamayı hedefliyor. Paylaştıkça çoğalan bir yardımlaşma geleneğini daha modern şekilde yaşatabilmek için tüm çabamızı göstermekten mutluluk duyuyoruz. Paylaşmak güzeldir.


ezgi_karaagac

EZGİ KARAAĞAÇ

Proje: Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞÖM)

Yaş: 22

Web Sitesi: www.yasom.org

"Kendi neslimin daha iyi bir dünya hayali için kat etmesi gereken yollar olduğuna ve bu yolda biz gençlerin yine gençlerden öğreneceği, dinleyeceği hayat deneyimleri olduğuna inanıyorum. Gözden kaçırmaya başladığımız “yaşayarak öğrenme” felsefesinin gençler arasında tekrar hayat bulması için yola çıkarak çözümün parçası olduğum için kendimi sosyal girişimci olarak görüyorum."

Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde gençlerin birbirleriyle bilgi ve yeteneklerini paylaşabilecekleri, birbirlerinden öğrenecekleri, biçimsel olmayan öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı, esnek içerikli bir açık alan yarattık. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı, fakat kalıcı deneyimlerin ve yetkinlik kazanımlarının azaldığı günümüzde biz, Yaşayarak Öğrenme Merkezi olarak misyonumuzu, bilgi çağında gözden kaçan “yaşayarak öğrenme” kavramını tekrar gençler arasında yaygınlaştırmak olarak belirledik. Gençler tarafından kurulan ve koordine edilen YAŞÖM'de, tüm renklerden gençleri bir araya getiren 300'ün üzerinde etkinlik sayesinde üç yıl içinde 4000 gence ulaştık.

 

ece_ciftci

ECE ÇİFTÇİ

Proje: SosyalBen

Yaş: 20

Web Sitesi: www.sosyalben.com

"Sosyal sorumluluk projelerindeki bağış ve sponsorluk kısmındaki kısır döngüyü daha akışkan bir şekle sokmak ve bunu yaparken diğer projelere ve gönüllülere danışmanlık yapabilmek, beni sosyal girişimci yapıyor."

SosyalBen ekibi olarak, sistemdeki akademik odaklı eğitim içeriği nedeniyle öğrencilerin sosyal becerilerini keşfedemediğini ve geliştiremediğini fark edip, tam da bu noktada öğrencilerle buluşmak ve onlara destek olmak istedik. Amacımız 7-13 yaş aralığındaki ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrencilerin açtığımız atölyelerde (tiyatro, müzik, dans, spor, el işi, masa tenisi, icat vb.) sosyal becerilerini geliştirmek. Bu eğitimleri verirken de SosyalBen'in sürdürülebilirliği için öğrencilere, yetişkinlere, proje liderlerine veya ben de gönüllüyüm diyen herkese doğru projede, doğru iletişim yöntemleri ile çalışmaları için danışmanlık eğitimi vererek sosyal sorumluluk projemizi sosyal girişimcilik alanına taşımaktayız.İçinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için bu yıl altıncısı düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için başvurular başladı. 18-29 yaş arasında olan ve Türkiye’de yaşayan tüm gençlere açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 23 Eylül!
Devamı için tıklayınız...

Hemen başvurun