#
#

2012 Mezunları

 

Abdullah Oskay

ABDULLAH OSKAY

Yaş: 29

Web sitesi: www.hayatsende.org

“Devlet korumasında yetişenlerin ekonomik ve sosyal fayda yarattığı algısını pekiştirerek
bu çocuk ve gençlere ilişkin olumsuz söylemlerle mücadele ediyoruz. Onların eğitim, burs ve iş imkânları hakkında yönlendirilmesi için çalışıyoruz.

Hayat Sende Gençlik Akademisi, büyük çoğunluğu devlet korumasında yetişen gençlerden oluşuyor ve yine devlet korumasında kalan çocuk ve gençlerin insan kaynağı kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor. Kenditecrübelerimizden biliyoruz ki bu kurumlarda kalan gençler üniversiteye ilk gittiklerinde maddi açıdan sorunlar yaşıyorlar.  Yaptıkları burs başvurularının sonuçlanması için dört ay kadar zaman geçmesi gerekiyor. İşte biz, bu gençler için bir burs fonu oluşturalım ve bu gençlere üniversiteye başladıkları ilk dört ayda burslar verelim, bu fonun giderlerini de, vereceğimiz profesyonel eğitimlerden elde edilecek gelirle sağlayalım istedik. Böylece hem toplumun insan kaynağı kalitesi artıyor hem de kendine yeterli bir fon oluşuyor.

 

ril Gün Ezerel

ERİL GÜN EZEREL

Yaş: 21

Web Sitesi: www.sinaps.com

“Öğrenciler ile firmalar arasında kazan-kazan ilkesine dayandırılmış bir köprü olmak, bizi sosyal girişimci yapıyor.” Sinaps ekibi olarak, öğrenci CV’lerinin çok bir şey ifade etmediğini, işe veya staja alımların da büyük oranda şansa ve okulun getirdiği etikete bağlı olduğunu biliyoruz. Biz de bu durumu iyileştirmek için bütün öğrencilere eşit şartlarda kendilerini kanıtlama fırsatı yaratmamız gerektiğini düşündük ve Sinaps.com’u kurduk. Sinaps’ta firmalar ve kurumlar, öğrencileri düşünmeye zorlayacak “problemler” yayınlıyorlar ve bir ödül belirliyorlar. Öğrenciler de bu problemlere çözüm önerileri getirerek hem kendilerini iş dünyasına kanıtlıyor, hem de para ödülü veya staj imkanı gibi ödüller kazanıyorlar. Diğer yandan firmalar da aradıkları genç yeteneklere ve yaratıcı fikirlere daha kolay ulaşmış oluyor.

 

Nazli Özgan

NAZLI ÖZGAN

Yaş: 23

Web Sitesi: www.degisimliderleri.org

“Türkiye’de kadınların gelişimi yolunda öncülüğünü üstlendiğim ve sürekliliğini
sağlamak adına yeni stratejiler geliştirdiğim projeden dolayı kendimi bir sosyal girişimci
olarak değerlendiriyorum.”


Genç kadınlar olarak önce sosyal çevremizde farkındalık yaratmak, daha sonra yaşadığımız sorunlara çözüm
bulmak için yola çıktık. Biz, kadınların toplum içinde değer gördüğü, liderlik becerilerinin ve potansiyelinin
desteklendiği, topluma fayda sağlayabilmek için kadınlara da ihtiyaç olduğunun benimsendiği bir dünya istediğimiz için Değişim Liderleri Derneği’ni kurduk. Bu amaçla hazırladığımız projeler ile 18,000 kişinin hayatına dokunduk ve hâlâ dokunmaya devam ediyoruz.


Mustafa Altuncu

MUSTAFA ALTUNCU

Yaş: 19

Bir Enstruman Çok İnsan

"Gerçek anlamda tükenmeden tüketilmiş, hâlâ kullanılabilir olmasına rağmen erken emekli edilmiş enstrümanların maddi imkanları kısıtlı olan insanlara ulaşmasında köprü görevi gören, hem ülke ekonomisine, hem de toplum kültürüne pozitif etki eden bir sosyal girişimciyim.”


Bir enstrüman birçok insanın hayatını değiştirebilir, birçok insanı biraraya getirebilir” mottosuyla çıktığımız bu yolda, müziğin birleştiriciliğini tüm dünyaya göstermeyi amaç edindik. Isparta’da yaşayanların enstrüman sahibi olma ve çalma hayallerinin, başta maddi olanaksızlıklar olmak üzere çeşitli nedenler yüzünden engellenemeyeceğini kanıtlıyoruz. Sadece kullanılmış ancak hâlâ kullanılabilecek müzik aletlerini, ihtiyacı  olanlara ulaştırmakla kalmayıp, topladığımız bağışlarla yenilerini alıp arzu eden ama maddi imkanı olmayan kişilere bağışlıyoruz. Vizyonumuz, misyonumuzu benimseyecek daha fazla gönüllüye ulaşarak taleple doğru orantılı olarak her yıl daha fazla insanı enstrüman sahibi yapmak.

 

Emre Ozgur

EMRE ÖZGÜR


Yaş:
26

Web Sitesi: www.birsilgibirkalem.org

“Toplumdaki eksiklerin başkaları tarafından giderilmesini beklemeden, kendilerinin de bir şeyleri değiştirebileceklerine inanan genç bir kuşağın yetişmesini hayal ediyoruz. Projemiz ile böyle bir gençliğin eşit şartlarda eğitim görerek yetişmesine yardımcı oluyor, bir yandan da yarattığımız kaynak ile sürdürülebilirliği sağlıyoruz.” 

Vizyonumuz Türkiye’deki bütün devlet okullarına ulaşan en bilinir sosyal eğitim projesi olmak. Misyonumuz ise yarattığımız şeffaf ve güvenilir bağış platformu ile bağışçıları motive ederek eğitim sisteminde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak. Bunun için okulların ve bağışçıların biraraya gelebileceği bir web sitesi oluşturduk. Bu web sitesi üzerinden okullar isteklerini belirtiyor ve bağışçılar da bu istekleri görüp okullara ulaştırıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın onay ve desteğiyle çalışıyoruz.

 

BUrak Ozdemir

BURAK ÖZDEMİR

Yaş: 21

Web Sitesi: www.yeniyeti.com

“Türkiye’de genç nüfusun boş zamanlarını etkili bir şekilde değerlendirebileceği bir platform yarattığımız ve yaşadığımız topluma pozitif değişim fırsatı sunduğumuz için kendimizi sosyal girişimci olarak tanımlıyoruz.”


Biz YeniYeti olarak, hayatın yoğun temposundan yorulmuş ve sıkılmış olan insanlara, 2-3 saat gibi kısa bir  sürede kendilerine yeni yetiler kazandırabilme ve yeni insanlarla tanışıp sosyalleşebilme fırsatı sunuyoruz. Bunun dışında herkesin eğitmen olabileceği bir platform sunarak, her kesimden insana yetenekleri veya hobileri üzerinden istihdam sağlayabileceği bir ortam yaratıyoruz. Diğer yandan, evinde çalışan insanlarıda ekonomiye katarak, herkesin istediğini öğrenebileceği, bildiğini öğretebileceği sosyal bir eğitim platformu olarak topluma hizmet ediyoruz. Bu proje ile origamiden kahve yapımına, köpekleri anlamaktan araba park etmeye kadar herhangi bir konuda eğitim alınabileceğini, eğitim kavramının sıkıcı ve tekdüze bir kavram olmadığını insanlara anlatabilmek ve insanların eğitim kavramına olan soğuk ve korku dolu bakışlarını
değiştirebilmek, insanların içinde saklı kalmış yetilerini ortaya çıkarabilmek istiyoruz.

 

Sezgi Evren

SEZGİ EVREN


Yaş:
22

KÜLTÜREL MUTFAK

“Doğa ve kadın bir bütündür. Özellikle zorunlu göçle gelen kadınların mevsimlik işçilikle
sömürülmeleri yerine hakları olan doğalarına sahip olmalarına destek veriyor olmak bizce
sosyal girişimciliktir.”


Kültürel Mutfak çalışmaları ile Diyarbakır’da özellikle şiddet ve göç mağduru kadınların kendilerini ve
yeteneklerini keşfedebilecekleri, üretebilecekleri ve saygı görecekleri bir ortam yarattık. Öncelikle üretmeye ve aile bütçesine katkı sağlamaya hazır kadınlar ile meyve ve sebze ekmeye, ürünler toplandığında bu organik ürünleri işleyerek satışa hazır hale getirmeye başladık. Girişimin başlangıcında evlerin damlarında ve hijyen ortamını yakalayabildiğimiz her yerde çalışmaya başladık. Amacımız devamlı kullanabileceğimiz bir üretim tesisinde projenin devamını sağlayabilmek. Üreten kadınların özgüvenlerinin ve bu vesile ile hayata sağlılıklarının arttığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca erkek egemen toplumda kadınların çalışmalarının uygun olmadığı önyargısını da yavaş yavaş kırdığımızı görüyoruz. Çünkü her gün daha fazla sayıda kadın Kültürel Mutfak için çalışıyor. Ekonomik Gelişim, Tarım, İnsan Hakları ve Göç gibi çok önemli ve hassas konulara yerel çözümler bulmaya ve girişimi her gün bir adım daha ileri götürmeye devam ediyoruz.

 

Samet Beyazkilinc

SAMET BEYAZKILINÇ

Yaş: 21

SAMBİS

“Akıllı Bisiklet kiralamak isteyenler kredi kartı, kent kart ve cep telefonları ile akıllı bisiklet terminallerinden 7/24 bisiklet kiralayıp, ücretsiz ulaşımlarını sağlarken, çevre ve gürültü kirliliğini önleyip hem sağlıklı bir toplum oluşturduğumuz için hem de çevre bilincini artırarak temiz bir gelecek bırakabilmenin ilk adımını attığımız için sosyal girişimciyiz.”


Günümüz dünyasında ehemmiyeti gün geçtikçe daha da artan çevre kirliliği, geleceğimizin en önemli
kaygılarından biri. Ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek kentsel dokuların korunması ve geliştirilmesini amaçladık. Özellikle bisiklet kullanımının yaygın olmadığı Karadeniz Bölgesi’nde böyle bir girişimin dikkat çekeceğini ve tercih edileceğini tahmin ediyorduk. Bu anlamda insan sağlığına ve çevreye yatırım yapan bir uygulama olarak “Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi” hayata geçirerek zararlı gazların
oluşturduğu sera etkisini ve gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı bir ulaşım alternatifi sunmayı amaçladık. Bireysel ulaşım aracı olarak akıllı bisiklet, yeşil bir kent oluşturmaya ve yaşatmaya katkıda bulunuyor. Samsun’da kurulan mevcut sistemin Türkiye’nin farklı illerinde de hayata geçirilmesi konusunda sabırsızlanıyoruz.

 

Varlik Sezgin

VARLIK SEZGİN

Yaş: 29

Web Sitesi: www.sonradangurmeler.org

"Binlerce yıldır farklı milletlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda sunulmuş mutfakların bir ahengi olan Türk Mutfağı’nın zenginliğini, eşsiz lezzetini önce kendimize sonra da tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediğimiz, bu kapsamda üyelerimizin boş vakitlerinde Türkiye’nin farklı şehir ve kasabalarındaki lezzetlere ulaşmasını
sağladığımız için sosyal girişimciyiz.”


Sahip çıkılmayan değerlerin birer birer kaybolduğu günümüz dünyasında, zengin Türk mutfağının tanınması,
sahiplenilmesi ve tanıtılması şart. Her şeyin bir hikayesi olduğu gibi, sunulan her lezzetin de bir hikayesi vardır. Dolayısıyla her kompozisyonda, emek ve alın teri de yadsınamaz bir gerçek. Mutfaktaki lezzet çeşitliliğimiz, zengin Anadolu kültürümüzün önemli bir göstergesidir. Ve bu değerleri de korumalı, kollamalıyız.
Sonradan Gurmeler olarak, özellikle esnaf lokantalarını tercih ederek, hem lezzet çeşitliliğini öğreniyor hem de yörenin kültürüne ayna oluyoruz. Genç gurmeleri bir araya getirerek saklı kalmış lezzetleri keşfe çıkıyor, bu vesileyle gerek kültürel gerekse sosyal fayda sağlıyoruz. Türkiye tarihinde önemli yeri olan esnaf lokantalarının da “fast food“ zincirlerine yenik düşmesine engel olmaya çalışıyoruz. Lezzet keşifleri durmadan aralıksız devam edecek ve etmeli de. Bu değerleri sahiplenmek en temel sorumluluklarımız arasında gelmektedir , o yüzden keşfe devam.

 

Yavuz Çakır

YAVUZ ÇAKIR

Yaş: 29

OTOMATİK KİTAP OTOMATLARI

“Ülkemizde 10 bin kişiden sadece 3’ü yılda 10 kitaptan fazla okuyorsa kitap kurdu sayılıyor. Birleşmiş Milletler iİsani Gelişim raporunda Türkiye 173 ülke arasında 86. sırada. Kitap okuma alışkanlığının bu denli geride kalmış olmasını sadece ekonomik ve sosyal nedenlerle açıklamak mümkün değil. Toplumsal algı ve kaynağa erişim ile ilgili sıkıntılar da mevcut. Bu sebeple insanların kitaplara ulaşımını kolaylaştırdığımız ve maliyetleri düşürdüğümüz için kendimizi sosyal girişimci olarak tanımlıyoruz.”


Girişimimiz ile kitap satışı yapan makinalar ilk defa kullanılmaya başlandı. Türkiye’de üretimi henüz
mümkün olmayan bu makinaların yurtdışında üretilmesini sağladık. Özellikle kapladığı yer hacmi, insan gücü
gerektirmemesi ve ekonomik olması sebebiyle otomatların kitap okuma alışkanlığına katkı sağladığını görüyoruz. Korsan kitap satışına karşı verilen mücadeleye olan katkısının yanı sıra sadece otomatın dikkat çekici ve merak uyandırması sebebiyle kullanılıyor olması bizleri çok sevindiriyor. Özellikle iş saatleri
dışında kitap alınabilecek noktaların kapalı olduğu zaman dilimlerinde insanların düşük maliyetle kitap alabilecekleri noktalar oluşturuyoruz.

İçinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için bu yıl altıncısı düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için başvurular başladı. 18-29 yaş arasında olan ve Türkiye’de yaşayan tüm gençlere açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 23 Eylül!
Devamı için tıklayınız...

Hemen başvurun