#
#

2010 Mezunları

Alper Taştekin
Türkiye

Proje: Tercih Dönemi
Yaş: 23
Web Sitesi: http://www.tercihdonemi.com
"Toplumumuz tarafından eğitim sosyal yaşamın bir parçası olarak görülüyor. Eğitim alanında yapılan her türlü faaliyet de sosyal yaşamın vazgeçilmezlerinden olacaktır. Projemizi eğitim alanında yaptığımızdan ötürü sosyal bir olay olarak nitelendirebiliriz. Eğitim alanında denenmemişi yapmak için elimizi taşın altına koyduğumuzdan, kendimizi girişimci olarak değerlendirebiliriz."
Üniversite tercihinde bulunmadan önce adaylara o üniversitelerde okuyan veya okumuş kişinin yazmış olduğu yazıyı okutmayı sağlamak. Projeden faydalananlar, istedikleri bölüm ve yerleştikleri bölüm hakkında çok fazla bilgiye erişebildikleri için çok rahat ettiklerini söylediler. Dersler hakkında aldıkları bilgiler sayesinde derslere ne kadar önem verilmesi ve nasıl çalışılması gerektiğini öğrendiler. Üniversiteye gelmeden üniversite mezuniyetine kadar olan süreçte nelerle karşılaşabileceklerini ve mezuniyetten sonra nasıl bir yol izleyebileceklerini öğrendikleri için çok mutlu oldular.

Ayşegül Güzel
Türkiye

Proje: Zumbara
Yaş: 29
Web Sitesi: http://www.zumbara.com
"Hiçbir şeyin imkansız olmadığına yürekten inanmam, beni girişimci olmaya iten içgüdülerimden biri. Ancak, bu süreçte ekonomik değer yaratmanın yetmediğini, sosyal ve çevresel değer yaratmanın da gerekliliğini tecrübe etmem, hayatımda tatmin olmak için paranın sadece bir araç olması ve tatmin olmak için bir anlam yaratma ihtiyacı, her geçen gün hayatımda daha da netlik kazanan gerçeklikler."
Zaman Bankası sistemini kullanarak kişiler arasında ilişki, karşılıklılık ve güven yaratan proje. Birisine bir saatlik yardım et. Karşılığında bir saat kazan ve kumbaraya at. Bu bir saat ile topluluktaki dilediğin kişiden istediğin bir saatlik servisi al. Zamana ve kendine değer kat. Zumbara’nın esas amacı ilişki, karşılıklılık ve güven yaratarak, kişilerin paylaşımda ve katılımda bulunduğu topluluklar yaratmak. Hayatta paradan daha önemli şeyler olduğunu ve tek sahip olduğumuz şeyin zamanımız olduğunu hatırlatıyor. Farklılıklarımızın bizi zenginleştirdiğini, birbirimize ihtiyacımız olduğunu tecrübe ettiriyor. Sistemi kullananlar, taahhüt zorunluluğu hissetmeden ve hissettirmeden yardım istemenin kolay olduğunu tecrübe ettiler. Alternatif ekonomiye olan farkındalık arttı. Yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler gelişti. Zaman, para ve değer kavramları sorgulanmaya başlandı. Fikir halinde kalmayıp aksiyona geçilmesi, birçok girişimci ruhlu kişinin de aksiyona geçmesine sebep oldu.

İstem Duygu Akalp
Türkiye

Proje: Hayatımın Lideriyim
Yaş: 24
Web Sitesi: http://www.hayatiminlideriyim.com
"Kendimi bir sosyal girişimci olarak değerlendirmemin en önemli nedeni, profesyonel çalışma şekliyle toplumsal sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapmamdır. Aldığım eğitimlerin ardından yükselen farkındalığım, bilgi ve tecrübemle düşünmenin, tasarlamanın bir adım ötesine geçerek bir iş modeli oluşturup, ekibimi kurup akranlarımın ve benden yalnızca birkaç yaş küçük gençlerin hayatında kendilerinin de ifade ettiği gözle görülür, fark yaratan bir sistemin yaratıcılarından ve uygulayıcılarından olmamdır."
Hayatımın Lideriyim (HL), Türkiye’nin ilk akran gençlik koçluğu projesi. HL, Türkiye’deki 15-24 yaş gençleri kişisel gelişim ve liderlikle tanıştırmayı, gençlerin profesyonel koçluk yaklaşımıyla kendi başarı ve mutluluk tanımlarını yapmalarını ve böylece hayatlarına artı değer katacak hedefleri belirlemelerini sağlamayı, Türkiye’de akran gençlik koçluğunu yaymayı amaçlıyor. Gençlerin katılımının en üst düzeyde yaşandığı bu eğitimlerin ardından akranlarının verdikleri eğitimler sayesinde, başka türlü edinemeyecekleri bir iç motivasyon gençlere sağlanmış oluyor.

Burak Özcan
Türkiye

Proje: Bi'Soluk Kafe
Yaş: 27
Web Sitesi: http://www.busoluk.blogspot.com
"Türkiye’de ilk kez yapılan bir projenin öncüsüyüm. Kendim dahil yüzlerce kişiyi gönüllü olarak örgütledim. Binlerce çocuğa ulaşmayı başardığım için sosyal girişimciyim."
Vakıf üniversiteleri hakkında oluşmuş önyargıyı kırmayı hedefleyen bir girişim olarak başladı. Bi’soluk Kafe, sorumluluk bilincinin ön planda olduğu, yoktan var edebilen öğrencileri yetiştirmeyi hedefleyen bir proje. Bir dilim kekle neler değiştirilebileceğini gösteriyor. Üniversite içerisinde açılan iki kafe, kafelerde satılan yiyecekleri yapan gönüllü öğrenciler ve öğretim görevlileri, hizmet edenler ve kasada duran gönüllü öğrenciler. Kafelerden elde edilen gelirin tamamı Anadolu’da ihtiyaç sahibi köy okullarına harcanıyor. Kimi okul baştan sona yenileniyor, kimine bilgisayar sınıfı ve kütüphane kazandırılıyor.

Ceren Öztulca
Türkiye

Proje: Eko-Yunus
Yaş: 25
Web Sitesi: http://www.ecodolphin.net
"Küçük yaştan itibaren içinde bulunduğum çevrelerde ihtiyaç duyulan noktalarda söz sahibi olarak insanları organize edip istenilen sonuca yönlendirebilme yeteneğimden dolayı kendimi sosyal girişimci olarak görmekteyim. Yaşam boyunca sahip olduğum her şeyin benim için bir şans olduğu bilinciyle hareket ettim. Ve bendekileri başkaları ile paylaşma, onların da bu şansa sahip olmalarına neden, sebep olabilmek, beni sosyal sorumluluk projelerine yönlendirdi."
Deniz yüzeyindeki atıkların toplanmasına yönelik olarak kullanılan yöntemlerden farklı olarak tamamıyla otonom bir robot. Robot her türlü atığı (metal olan katılar, metal olmayan katılar, sıvı atıklar, vb.) topluyor. Kontrol merkezi tarafından tanımlanan koordinatlarla kendi yörüngesini çizerek ilerliyor veya uzaktan manuel olarak kontrol ediliyor. Görev sırasında etrafındaki engellerden (deniz taşıtları, kayalıklar, vb.) uzaklaşıyor. Petrol tankerlerinin atık bırakmamaları için onların peşinden giderek, tehlike durumunda kontrol merkezine ve Kıyı Emniyeti’ne alarm veriyor. Aynı zamanda üzerindeki sensörler sayesinde mobil bir laboratuvar olarak kullanılıyor. Böylece tuzluluk, karbondioksit, iletkenlik ve dalga analizi gibi denizlerde ölçümü yapılan pek çok parametreyi ölçebiliyor.

Hakan Süleyman Köse
Türkiye

Proje: Hafif Tuğla
Yaş: 20
Web Sitesi: N/A
"Liseyi okuduğum şehir Çorum’un kiremit ve tuğla üretimi bakımından öncü olması, üretim sırasında hammadde (toprak rezervi) sorununun ortaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda bu sorunun tuğla ve kiremit üretimini tehdit etme olasılığı, benim bu soruna yönelmeme neden oldu. Kişisel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik fayda sağladığım için sosyal girişimciyim."
Doğal kalkınma, topraktan tasarruf, hafif tuğla üretimi, binalarda rahatlama, birim tuğla başına 4 kuruş maliyetli çevre dostu tasarruflu tuğla üretimi. Proje geliştirmek için Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi laboratuvarları kullanıldı, kimya mühendislerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanıldı ve kooperatif başkanı vasıtasıyla proje birlik toplantısında gündem haline getirildi. Girişim topraktan tasarruf sağlayarak hammadde sorununu ortadan kaldırıyor, tuğlada hafifleme yaparak deprem gibi doğal afetlere karşı bir önlem sunuyor, bina zati yükünde hafifleme yapıyor ve afet riskini azaltıyor. Katkı maddeli hafif tuğla, normal tuğla standartlarına uygun olduğu için piyasada bir alternatif olabiliyor. Tuğla üretiminde kullanılan bereketli topraktan elde edilen tasarrufla çölleşme sorununun ve verimli toprak kaybınının önüne geçiliyor.

Mustafa Dalcı
Türkiye

Proje: Erişilebilir Web
Yaş: 28
Web Sitesi: http://www.erisilebilirweb.com
"Uzmanlık alanımı kullanarak engelliler için ulaşımın çok daha kolay olduğu online sosyal hayatın engellerinin kaldırılması için çabalıyorum. Bunun yanında, projenin hayatta kalması amacıyla sürdürülebilir bir planın oluşturulmasına olanak sağladığım için kendimi sosyal girişimci olarak değerlendiriyorum."
Görme engellilerin, renk körlüğü rahatsızlığı ve görme bozukluğu olan kullanıcıların web sitelerine daha kolay ulaşmaları için web sitelerini oluşturan kişi ve kurumlar arasında bir farkındalık yaratmak. Bu amaçla, web sitelerini oluşturan kişilere nasıl doğru web sitesi kodlaması yapılacağının eğitimi veriliyor. Proje, Türkiye’de internet penetrasyonunun yüzde 30’lardan hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği bu dönemde engelli kişilerin online sosyal hayata dahil olmalarını kolaylaştıracak bir yapı sunmaya çalışıyor. Proje, web üzerinden verilen eğitim ve internet sitesinde bulunan dokümanlar ile mekan bağımsız bir şekilde web geliştiricilerine erişilebilirlik hakkında bilgi sunuyor. Online içerik, düzenlenen eğitim, seminer ve sunumlarla destekleniyor. Girişimden faydalanan web geliştiriciler, yapacakları çok kolay düzeltmelerle erişilebilir kod yazabileceklerinin farkına vardılar.

Nevra Atıcı
Türkiye

Proje: Çocuklardaki Dikkat Sorunu İçin Masa Tenisinden Yararlanma
Yaş: 21
Web Sitesi: N/A
"Çocukların başarısızlığının kaynağında büyük ölçüde dikkatsizlik olduğunu gördüğüm için bu sorunun çözümünde masa tenisinden yararlanmayı seçtim."
Çocukların gelecekte daha başarılı bir hayat yaşamaları için anne desteğini alarak sportif etkinlikler yoluyla zihinsel kapasitelerini güçlendiren bir eğitim programının hazırlanması, programın öğrenciler üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi ve kaydedilmesi. Yapılan araştırma sonucu masa tenisinin hızlı ve doğru karar verme becerilerini geliştirdiği fark edildi ve eğitim bu yönde şekillendi.

Selçuk Var
Türkiye

Proje: Cur-Cuna Tiyatro Grubu
Yaş: 26
Web Sitesi: N/A
"Girişimim insanların sosyalleşmesini sağladığı ve girişimden elde ettiğimiz gelirle eğitime katkıda bulunduğumuz için kendimi sosyal girişimci olarak görüyorum."
Harran öğretmen nüfusunun yüzde 90’ı genç. Fakat Harran, sosyal ve kültürel açıdan gelişmemiş, hatta sıfıra yakın bir ilçe. Doğu’nun ve Türkiye’nin eğitimde en geri kalmış ilçesi. Buraya gelen öğretmenler, psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmakla birlikte köreliyorlar. Girişim, çevredeki öğretmenlerin psikolojik olarak rahatlamalarını, sosyal faaliyetlere girmelerini ve buna benzer projelerin artmasını sağladı.

Yunus Beçit
Türkiye

Proje: Fikir Toplama Kampı
Yaş: 22
Web Sitesi: http://www.fikirsizler.com
"Biz kesinlikle proje hırsızı değil, proje arsızlarıyız. Proje üretmeye elverişli platformlar oluşturuyor, proje fikirlerini bizimle gerçekleştirmek isteyenlerle birlikte çalışıyoruz.
En önemli yeniliklerden bir tanesi de farklı alanlarda projeler üretmemiz."
Projesi olmayan ama nitelikli üniversiteli öğrencilerinin proje üretmesini sağlayan girişim. FTK, üç bölümden oluşuyor: Fikir, Siz ve Marka. Beş gün süren kamp Fikir Haftası ile başlıyor. Fikir Haftası’nda mülakatla seçilen otuz üniversiteli, takım kaptanlarının yönlendirmeleriyle, proje üretmek için iki gün boyunca oturumlara katılıp beyin fırtınası yapıyorlar. Siz Haftası’nda ise projelerini genç girişimcilere sunuyor ve onlarla bire bir çalışmaya başlıyorlar. Sonrasında Girişimcilik ve Proje Yönetimi üzerine profesyonel eğitimler alıyorlar. Marka Haftası’nda ise projeyi hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ve en önemlisi, projeyi markalaştırmak için çaba gösteriyorlar

İçinde bulundukları toplum için pozitif değişimin liderliğini üstlenen gençleri güçlendirmek ve desteklemek için bu yıl altıncısı düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri için başvurular başladı. 18-29 yaş arasında olan ve Türkiye’de yaşayan tüm gençlere açık olan yarışmanın son başvuru tarihi 23 Eylül!
Devamı için tıklayınız...

Hemen başvurun